Libros

Edición, corrección, revisión de traducción y revisión técnica de libros.

24_letteringblog.jpg
 Edición+retraducción, 240 pp (2011)   Editing+retranslation 240 pp (2011) 
24_gg-portfolio-blog.jpg
 Edición, 192 pp (2011)   Editing, 192 pp (2011) 
24_24edic03.jpg
 Revisión técnica, 256pp, (2008)   Technical review, 256pp, (2008) 
24_24edic01.jpg
 Revisión + edición, 192pp (2008)   Review + edition, 192pp (2008) 
24_24edic02.jpg
 Revisión técnica, 272pp (2007)   Technical review, 272pp (2007) 
24_57histdeporteprh.jpg
       
24_factor-microbioprh.jpg